Estació Meteorològica

112 Urgències

061 Urgències mèdiques

Servei català de trànsit

Ajuntament Ametlla del Vallès

Mossos d'esquadra

Protecció civil

Direcció General de Trànsit

Institud cartogràfic de catalunya

Denúncies per intrenet

Marató TV3

Ets a  Tràmits-->Renovació DNI

Expedició o renovació del DNI

DNI


EXPEDICIÓ / RENOVACIÓ


•Qui expedeix el DNI ? D'acord amb la legislació vigent, les competències són de la DIrecció General de la Policia.
•Quins són els tràmits per obtenir el DNI ?

Per primera inscripció

Per a sol·licitar per primera vegada la expedició del Document Nacional d'Identitat (DNI) és imprescindible, que la persona interessada, comparegui en les dependencies del cos policial competent. Haurà de fer el pagament de taxa establerta i presentar els següents documents :
1. Certificació literal de naixement expedit per el Registro Civil corresponent
2. Dues fotografies recents a color .
3. Certificat d'empadronament de l'Ajuntament on el interessat/da tingui el seu domicili. (Aquest document un
cop expedit té una durada per la seva efectivitat de 3 mesos)

Per caducitat

- 1 fotografia
- el DNI anterior

Per pèrdua, sostracció o deteriorament

- 2 fotografies
- Imprés del model 601 (model que es lliurarà en la pròpia oficina d'expedició en el acte de sol·licitud del DNI)

Per canvi de dades

- 1 fotografia
- el DNI anterior
- documents justificatius que acreditin les variacions ( tenen una durada de 3 mesos)

Per canvi de domicili

- 1 fotografia
- el DNI anterior
- Certificat d'empadronament de l'Ajuntament on es tingui el domicili

Per fer la renovació es pot demanar cita prèvia:

Per telèfon: 902 247 364

Per internet: http://www.citapreviadnie.es

La Comissaria més propera es la de Granollers situada:

c/ Miquel Ricomà, 65-67
Tel.: 93 860 44 47

 
  • Segueix-nos a